Missmarketing » Hoofdpagina » Welkom!
Missmarketing: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Missmarketing

De kracht van een merk

De kracht van een merk kan in geld worden uitgedrukt. In de praktijk worden hier verschillende berekeningswijzen voor gehanteerd. De waarde hangt af van een aantal factoren.

Welk merk bij welk product? Een strategische keuze

Na het ontwikkelen van een product moet de producent beslissen of hij zijn producten van een merk geeft. Dit is een belangrijke beslissing voor de marketingcommunicatie rondom een product. Als de prod…

De vier productcategorieën in beeld

In de consumentenmarkt kunnen de producten in vier categorieën verdeeld worden. Dagelijkse gebruiksgoederen, voorkeursgoederen, shopping goods en specialty goods. Wanneer is een artikel een gebruiksgo…

Het ontstaan van marketingcommunicatie

Al eeuwen wordt er handel bedreven door mensen. Het begon met de ruilhandel en later de handel met geld. Sinds die tijd is er veel veranderd. Wat betekenen deze veranderingen eigenlijk voor de marketi…

Het belang van een sterke merknaam

Coca Cola, Pampers, Marlboro, enkele voorbeelden van fabrikanten met een sterke merknaam. Een naam die direct herkent wordt en een naam die bovendien zorgt voor extra winst. Een merknaam is meer waard…
Schrijf mee!